АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ

Санамж:

1. Та монгол фонтоор бичнэ үү.
2. Улаан одтой талбарыг заавал бөглөх шаардлагатайг анхаарна уу.
3. Анкетыг бөглөхдөө бүх асуултад товч тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байхыг хүсье.
4. Цээж зураг хавсаргах шаардлагатай.
5. Aнкетийг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор холбогдоогүй бол таны анкет нөөцөнд бүртгэгдэх тул анхаарна уу.
Зөвхөн “Жем Интернэшнл” ХХК-ийн албан хэрэгцээнд зориулав.

  Таны сонирхож буй ажлын байр

  Та үндсэн мэргэжлээс гадна ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхолтой вэ?

  8. Гэрийн харъялал:

  Файл хуулахдаа зөвхөн зурган файл хавсаргах хэрэгтэй(Зөвшөөрөгдсөн зургийн төрөл: jpeg, gif).
  Файл тус бүрийн хэмжээ 1MB-аас хэтрэхгүй байх.
  Файл хуулахдаа зурган файлаа сонгоод хуулах товчийг дарна уу.

  14. Гэр бүлийн байдал (Зөвхөн гэр бүлд байгаа хамт амьдардаг хүмүүс)  15. Боловсролын байдал


  16. Гадаад хэлний мэдлэг
  17. Таны ажлын туршлага (Одоо эрхэлж буй ажлаасаа эхлэн бөглөнө үү)

  Байгууллагын удирдах албан тушаалтны:

  Байгууллагын удирдах албан тушаалтны:

  Байгууллагын удирдах албан тушаалтны:

  Байгууллагын удирдах албан тушаалтны:

  Байгууллагын удирдах албан тушаалтны:

  18. Таны хүсч буй цалингийн хэмжээ:

  19. Таны ажил мэргэжил, туршлага, ур чадварын талаар тодорхойлолт өгөх хүний мэдээлэл

  20. Таны мэргэжлээрээ болон бусад чиглэлээр хамрагдаж байсан сургалтууд

  21. Гавъяа шагнал(Төрийн, салбарын, Байгууллагын)
  22. Таны хувь хүний онцлогууд

  23. Жолооч эсэх
  24. Компьютерийн програм дээр ажиллах чадвар
  Бүрэн эзэмшсэн, хэрэглээний түвшинд, анхан шат, мэдэхгүй гэсэн сонголтууд оруулах

  25. Та эрүүл мэндийн хувьд анхаарах ямар нэгэн зовиуртай эсэх:

  26. Та урлаг, спортын ямар нэгэн авъяастай юу?
  Таны ажилд орох боломжтой хугацаа:*