"ХУЖИРТ- НЭГ ТӨГРӨГИЙН АЯН"

Жем Хужирт ХХК-иас санаачлан, “Хужирт” байгалийн эрдэст ус бүрийн нэг төгрөгийг хүүхдийн сайн үйлсийн төлөө зориулж ирсэн уламжлалтай билээ. Бид энэ удаагийн нэг төгрөгийн аянаараа хүүхдийн бүтээлч санааг дэмжин ажиллах зорилт тавьж, өнгөрсөн 2014 оны шилдэг хүүхдээр шалгарсан эко хүүхэд Буянхишгийн санаачлагыг дэмжихээр болсон юм. Жем Хужирт ХХК-иас санаачлан, “Хужирт” байгалийн эрдэст ус бүрийн нэг төгрөгийг хүүхдийн сайн үйлсийн төлөө зориулж ирсэн уламжлалтай билээ. Бид энэ удаагийн нэг төгрөгийн аянаараа хүүхдийн бүтээлч санааг дэмжин ажиллах зорилт тавьж, өнгөрсөн 2014 оны шилдэг хүүхдээр шалгарсан эко хүүхэд Буянхишгийн санаачлагыг дэмжихээр болсон юм. Жем Хужирт ХХК-иас санаачлан, “Хужирт” байгалийн эрдэст ус бүрийн нэг төгрөгийг хүүхдийн сайн үйлсийн төлөө зориулж ирсэн уламжлалтай билээ. Бид энэ удаагийн нэг төгрөгийн аянаараа хүүхдийн бүтээлч санааг дэмжин ажиллах зорилт тавьж, өнгөрсөн 2014 оны шилдэг хүүхдээр шалгарсан эко хүүхэд Буянхишгийн санаачлагыг дэмжихээр болсон юм. Жем Хужирт ХХК-иас санаачлан, “Хужирт” байгалийн эрдэст ус бүрийн нэг төгрөгийг хүүхдийн сайн үйлсийн төлөө зориулж ирсэн уламжлалтай билээ. Бид энэ удаагийн нэг төгрөгийн аянаараа хүүхдийн бүтээлч санааг дэмжин ажиллах зорилт тавьж, өнгөрсөн 2014 оны шилдэг хүүхдээр шалгарсан эко хүүхэд Буянхишгийн санаачлагыг дэмжихээр болсон юм. Жем Хужирт ХХК-иас санаачлан, “Хужирт” байгалийн эрдэст ус бүрийн нэг төгрөгийг хүүхдийн сайн үйлсийн төлөө зориулж ирсэн уламжлалтай билээ. Бид энэ удаагийн нэг төгрөгийн аянаараа хүүхдийн бүтээлч санааг дэмжин ажиллах зорилт тавьж, өнгөрсөн 2014 оны шилдэг хүүхдээр шалгарсан эко хүүхэд Буянхишгийн санаачлагыг дэмжихээр болсон юм. Жем Хужирт ХХК-иас санаачлан, “Хужирт” байгалийн эрдэст ус бүрийн нэг төгрөгийг хүүхдийн сайн үйлсийн төлөө зориулж ирсэн уламжлалтай билээ. Бид энэ удаагийн нэг төгрөгийн аянаараа хүүхдийн бүтээлч санааг дэмжин ажиллах зорилт тавьж, өнгөрсөн 2014 оны шилдэг хүүхдээр шалгарсан эко хүүхэд Буянхишгийн санаачлагыг дэмжихээр болсон юм.

Мэдээний листрүү буцах