Gem trade


2004 онд “Жем Интернэшнл” ХХК-ийн албан ёсны борлуулагч эрхтэйгээр “Жем Трейд” ХХК байгуулагдаж 150 гаруй ажилтан, зориулалтын 50 гаруй түгээлтийн тээврийн хэрэгсэлтэйгээр ажиллаж байна. Нийслэл Улаанбаатар хотод 3000 орчим цэг, хөдөө орон нутагт 2000 орчим цэгт бүтээгдэхүүнийг борлуулж байна. Бидний үйл ажиллагааны цар хүрээлэл, борлуулалтын сүлжээгээрээ улсдаа гуравт ордог томоохон компани болтлоо өргөжин тэлжээ. Манай компани нь 2011 оноос хойш борлуулалтын сүүлийн үеийн шинэ систем преселлингийн системээр ажиллаж байна.