Жемнэт ХХК

Монгол улсын урд хилээс хойд хил хүртлэх 1118 км урттай, дэлхийн нэр хүнд бүхий компаниудаас гадаад интернэтийн бүрэн хамгаалалт бүхий урсгал авсан Монголын анхны үндэсний мэдээлэл холбооны сүлжээний Жемнэт ХХК-д хөрөнгө оруулалт хийв.