“Жи Эн Бэвережис” ХХК

Дэлхийн алдартай брэндийг эх орондоо үйлдвэрлэх хүсэл тэмүүлэлээр PEPSI брэндийг үйлдвэрлэх эрхийг авч, “Жи Эн Бэвережис” ХХК-ийг байгуулав.