Нүүрсхүчлийн хийн үйлдвэр

Дани улсын “UNION ENGINEERING” компанийн орчин үеийн RBU 250 маркийн өндөр цэвэршилттэй хүнсний зориулалтын 99.9%-ийн цэвэршилттэй нүүрсхүчлийн хийн бүрэн автомат үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулав.