АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ

Санамж:

1. Та монгол фонтоор бичнэ үү.
2. Улаан одтой талбарыг заавал бөглөх шаардлагатайг анхаарна уу.
3. Анкетыг бөглөхдөө бүх асуултад товч тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байхыг хүсье.
4. Цээж зураг хавсаргах шаардлагатай.
5. Aнкетийг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор холбогдоогүй бол таны анкет нөөцөнд бүртгэгдэх тул анхаарна уу.
Зөвхөн “Жем Интернэшнл” ХХК-ийн албан хэрэгцээнд зориулав.

cf7form shortcode key error, unable to find form, did you update your form key?