Сүхбаатар Аймаг


Холбогдох утас: 9821-9494

Цахим шуудангын хаяг: sukhbaatar@gem.mn

Вебсайт: www.gem.mn