Тэргүүн архиний үйлдвэр

АНУ, Итали, Болгарын сүүлийн үеийн дэвшилтэд техник, технологи бүхий жилд 1.000.000 дека литр (dal) архи үйлдвэрлэх хүчин чадалтай Тэргүүн” архины үйлдвэрийг байгуулж, Монголд хамгийн өндөр борлуулалтай бүтээгдэхүүнээр шалгарч байсан Чингис Голд, Тэргүүн нэрийн архийг үйлдвэрлэж эхлэв.