Хан Хужирт

Өвөрхангай аймгийн Хужирт суманд орших рашаан, шаврын хосолсон байгалийн тогтоцыг түшиглэн 4 одтой тансаг зэрэглэлийн зочид буудал, эмчилгээ, сувилгаа, аялал жуулчлалын үйлчилгээ үзүүлэх Хан Хужирт цогцолборыг бүтээн байгуулав.