“Хужирт” Бренд 1000 жирэмсэн эмэгтэйд “Хужирт Йодa” байгалийн йодаар баяжуулсан усыг бэлэглэлээ

“Энх Амаржаарай” “Хужирт брэнд” нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Жирэмсэн эмэгтэй, нярай хүүхдийн эрүүл өсөлт хөгжлийн төлөө, хоногийн йодын хэрэгцээг хангах зорилгоор “Энх Амаржаарай” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 1000 Жирэмсэн эмэгтэйд “Хужирт Йода” байгалийн йодаар баяжуулсан усыг бэлэглэж байна. Эх орны ирээдүйг эрүүл бойжуулж Энх Амаржаарай та нар минь.