Хөвсгөл Аймаг


Холбогдох утас: 9322-6807

Цахим шуудангын хаяг: khuvsgul@gem.mn

Вебсайт: www.gem.mn