Жем Интернэшнл ХХК болон Жем Трейд ХХК-ийн Удирдлагуудын сургалт боллоо

Жем Интернэшнл ХХК болон Жем Трейд ХХК-ийн Удирдлагуудын сургалт боллоо
“Жем академи” төслийн хүрээнд “Компанийн алсын хараа, эрхэм зорилгод хүрэх стратегийг шинэчлэн тодорхойлох” сургалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 19-20-ны өдрүүдэд “ШУТИС-Нээлттэй боловсролын төв” -тэй хамтран зохион байгууллаа.