Дундговь Аймаг

Холбогдох утас: 9314-6660

Цахим шуудангын хаяг: Dundgobi@gem.mn

Вебсайт: www.gem.mn

Дорноговь Аймаг

Холбогдох утас: 9322-6804

Цахим шуудангын хаяг: Dornogobi@gem.mn

Вебсайт: www.gem.mn

Дархан-Уул Аймаг

Холбогдох утас: 9937-9541

Цахим шуудангын хаяг: darkhan@gem.mn

Вебсайт: www.gem.mn

Говьсүмбэр Аймаг

Агуулга

Говь-Алтай Аймаг

Холбогдох утас: 9305-7279

Цахим шуудангын хаяг: Gobialtai@gem.mn

Вебсайт: www.gem.mn

Булган Аймаг

Агуулга

Баянхонгор Аймаг

Холбогдох утас: 9322-6056

Цахим шуудангын хаяг: Bayankhongor@gem.mn

Вебсайт: www.gem.mn

Баян-Өлгий

Холбогдох утас: 9595-8201

Цахим шуудангын хаяг: Bayanulgii@gem.mn

Вебсайт: www.gem.mn

Архангай аймаг

Холбогдох утас: 9305-7277

Цахим шуудангын хаяг: arkhangai@gem.mn

Вебсайт: www.gem.mn

Дорнод аймаг

Холбогдох утас: 9810-3919

Цахим шуудангын хаяг: dornod@gem.mn

Вебсайт: www.gem.mn