Жем Трейд ХХК

Улаанбаатар хотод 3500 гаруй цэг, 21 аймгийн 34 гэрээт борлуулагчаар дамжуулан хөдөө орон нутгийн 3000 гаруй цэгт хүрч ажилладаг Жем Интернэшнл ХХК-ийн албан ёсны борлуулалтын эрхтэй “Жем Трейд” ХХК-ийг байгуулав.