Архины үйлдвэр

Үүсгэн байгуулагдсан цагаас үйлдэл бүртээ чанарыг эрхэмлэн, сэтгэлээ шингээн дэвшилтэт технологийг шат дараалалтай нэвтрүүлэн, ээлтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээр ТЭРГҮҮН байхыг зорин ажиллаж байна.