Нүүрсхүчлийн хийн үйлдвэр

Спиртийн үйлдвэрийн улаан буудайн исгэлтээс ялгарах нүүрсхүчлийн хийг 99,99% цэвэршилттэйгээр боловсруулан шингэрүүлсэн хүнсний нүүрсхүчлийн хийг үйлдвэрлэж байна.