Спиртийн үйлдвэр

Бид байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн, эх орны хөрсөнд ургасан буудайгаар олон улсын чанар стандартад нийцсэн альфа ангилалын хүнсний этилийн спиртийг үйлдвэрлэж байна.