product

Хужирт Natural Glass Bottle

Эрүүл мэндийн эргэлзээгүй сонголт, шилэн савлагаатай Хужирт ус.

Амт, чанар, эрдэсийн бүтэц өөрчлөгдөөгүй, эрүүл, аюулгүй үнэ цэнэтэй хэрэглээ.

Шүлтлэг ус pH 6.7-7.7