product

Чингис Гоулд Платед

Өндөр градустай архи хүний судасны ханаар цусанд нэвчих процесс бага явагддаг учраас согтолт удаан үйлчилдэг бөгөөд, судасны ханан дахь өөх тос, бусад хатуурал үүсгэгч нэгдлийг цэвэрлэдэг гэж шинжлэх ухаан тогтоосон байдаг. Эдгээрт тулгуурлан  чанарыг эрхэмлэдэг хэрэглэгчдэдээ цөөн тоогоор тусгайлан үйлдвэрлэж байна.