product

Qualy™

Монгол улаан буудайн альфа спирт, гүний цэнгэг усыг найруулан өндөр зэрэглэлийн шүүлтүүрээр шүүж зөөлрүүлсэн, чанар мөнхөд оршихуй уриа дор үйлдвэрлэсэн чанарын билэгдэл бүтээгдэхүүн.